Laatste update:  30-03-11

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie: Naam: contact:
voorzitter vacant  
secretaris Bas Rietkerk
(PG Sion)
info@ewkh.nl
074-2782737
penningmeester Herman te Vaarwerk
(EgH)
hatevaarwerk@orange.nl
074-2428191
 

Overige bestuursleden

Kerk / Gemeente: Naam: contact:
Pinkstergemeente Sion Bas Rietkerk info@ewkh.nl
074-2782737
Gereformeerde kerk - vrijgemaakt  (Kristalkerk) Theo Buitenhuis theo.buitenhuis@gmail.com
074-2667486
Samenwerkingsgemeente 'de Morgenster' (Chr. en Ned. Gereformeerd). Wiesje Mourits wiesje.mk@planet.nl
Baptisten gemeente (God is Liefde) Roland Vermeij r.vermeij@hccnet.nl
074-2439390
Baptisten gemeente ('t Centrum) Martijn Echten me.echten@gmail.com
074-8502319
Gemeente van Gedoopte Christenen    
Evangelische Gemeente Hengelo Henk de Jong h.dejong@home.nl
0546-539133
 

Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar en in elke werkgroep zit minstens een bestuurslid.

 

Voor meer informatie kun u een mail sturen naar info@ewkh.nl.