Laatste update:  17-06-11

Doelstelling

Doelstelling van de EWKH:

De EWKH streeft naar samenwerking tussen kerken en christelijke organisaties in gebed, evange-lisatie en vorming van gemeenteleden, omdat dit tot heil is van Gods gemeente en tot heil van Hengelo. Samenwerking leidt tot vertrouwen tussen de kerken, ondersteunt de taken die God in Zijn gemeente heeft gelegd en zorgt voor groei van Gods koninkrijk in de stad Hengelo.
De EWKH wil dit doel bereiken door informatie uit de kerken en organisaties te delen en kerkleden bij elkaar te brengen voor het organiseren van verschillende activiteiten op het gebied van gebed, evangelisatie, en vorming.

1 Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

2 Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3 als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.
(Psalm 73)

Voor meer informatie kun u een mail sturen naar info@ewkh.nl.