Laatste update:  22-12-10

Visie

Visie van de EWKH is:

In de EWKH staat het evangelie van genade door Jezus Christus centraal. Met een scherp oog voor de realiteit van zonde en met hoge verwachting van Gods genade verwachten we echte verandering in Hengelo: van mensen, van christelijke gemeenten en van de stad, haar wijken en buurten. In goede tijden en in moeilijke tijden willen we de stad en elkaar opdragen aan God, in het geloof dat Hij zijn bedoeling uitwerkt.
In ons functioneren als EWKH aanvaarden wij de gehele Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en als het betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Wij erkennen de Bijbel als hoogste gezag voor geloof, leer en leven.
Het gebed is de basis en de bron van ieder onderdeel van het werk van de gemeente van Jezus Christus. Als kinderen van de Vader door het geloof in Jezus Christus, krijgen wij toegang tot Gods hart. Hij is de God met een hart, ook voor Hengelo. Dit geeft rust, vrede en vertrouwen.
De Heilige Geest wint mensen voor Christus en laat mensen wortelen in Hem. Door Woord en Geest willen we luisteren naar Gods leiding. Wij willen vertrouwen op Christus, die Heer is over alles.
Als kerken en gemeenten hebben wij elkaar nodig en zijn wij geroepen tot elkaar. Jezus zelf verwoordt dit in zijn gebed tot de Vader: ‘Laat hen allen één zijn, Vader ... opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.’ (Johannes 17,21).
In het licht van Jezus’ gebed erkennen wij dat kerkelijke verdeeldheid in de stad niet naar Gods wil is.
Als christenen elkaar ontmoeten, ontstaat dwars door de verscheidenheid een band die God met ons heeft gesmeed.

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

2 Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3 als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.
(Psalm 73)

Voor meer informatie kun u een mail sturen naar info@ewkh.nl.