Laatste update:  29-03-11

Werkgroepen

De EWKH omvat de volgende werkgroepen:

(Zij houden zich bezig met evangelisatie activiteiten in en rond Hengelo.)

 • Mannenontbijt
  Het mannenontbijt is een activiteit die ondersteund wordt door zowel gemeenten / kerken uit Almelo, Enschede als Hengelo. Dit ontbijt vindt daarom ook maandelijks afwisselend in Almelo, Enschede en Hengelo plaats. Door middel van een feestelijk ontbijt vindt er een gezellige ontmoeting met diverse broeders plaats. Daarnaast wordt er een korte inleiding gehouden door een uitgenodigde spreker. Klik >> hier << voor de data en onderwerpen van komende maanden. Klik >> hier << voor de Nieuwsbriefpagina.
   
 • Koninginnedag
  Op Koninginnedag wordt in het hart van de binnenstad van de gemeente Hengelo Ov evangelisatie activiteiten georganiseerd. Er zijn diverse kinderactiviteiten zodat ouders en kinderen horen over de Heer Jezus Christus. Op diverse kramen wordt Christelijk materiaal zoals boeken en folders aangeboden. Daarnaast zijn er podiumactiviteiten met een prikkelend programma.
   
 • Kerstmis: Beschuit met muisjes
  En van de andere activiteiten, die in het centrum van Hengelo al aardig een traditie begint te worden is het uitdelen van beschuit met muisjes rondom de tijd dat we de geboorte van Jezus herdenken.
  Op deze manier brengen we op ludieke wijze het Evangelie van Jezus Christus onder de aandacht van het winkelend publiek.
  Dit gebeurt door vrijwilligers uit de diverse kerken en gemeenten van Hengelo e.o.
   
 • Kinderwerk en jongeren werk
  We hebben een concreet doel voor ogen! We zijn bewogen met deze wereld en de kinderen en jongeren die daarin leven. Als we in ons dagelijks leven kijken, zien we een grote nood bij kinderen van binnen en buiten de kerk. We willen ons graag richten op kinderen buiten de kerk. Die willen we een plek geven waar ze liefde mogen ervaren. Een plek waar ze graag terug komen. Deze kinderen willen we vertellen over God. 
  Graag komen we in contact met mensen die als medewerker dit werk met allerlei praktische hand- en spandiensten willen ondersteunen.
   
 • Stadsgebed
  In Hengelo is het stadsgebed voorlopig opgeschort. 1 november 2009 is de laatste bijeenkomst in Hengelo geweest. In andere gemeentes (Almelo, Enschede) vindt dit nog wel plaats.
Voor meer informatie kun u een mail sturen naar info@ewkh.nl.